Vi köper kabeltrummor

Retur av kabeltrummor

Vi hämtar tomtrummorna inom Storstockholm, Mälardalsregionen samt Uppsala med kranbil. Inom 60 dagar betalar vi återtagna trummor till angivet bank- eller plusgirokonto alternativt bankkonto genom en kreditfaktura. Vi kan endast köpa in trummor av svensk K standard. För mer info om andra kabeltrummor se sidan om utländska trummor.  

Har du kabeltrummor utanför Storsotockholm, Mälardalsområdet eller Uppsala? Kontakta oss för mer information och villkor.  

Se prislista under här och lägg beställning

Hämtning av kabeltrummor

Villkor och prislista inom Storstockholm, Mälardalsregionen samt Uppsala.

  • Vi hämtar era kabeltrummor så fort som möjligt eftermottagen beställning eller enligt överenskommelse.
  • Hämtningen sker kostnadsfritt i samband med en leverans från Draka Kabel.
  • Att kabeltrummorna är ihopsamlade vid en lämplig bilväg och är av svensk standard.
  • Kabeltrummor som av vår chaufför bedöms som orimliga att reparera eller inte är av svensk standard kan tyvärr ej återtas.
  • Kabeltrummor som kan repareras görs avdrag på, se nedanstående priser enligt fastställd taxa.
  • Betalningen av återtagna trummor sker via bank-eller plusgiro eller bankkonto inom 60 dagar till nedan angivna priser, ingen kontant betalning.
  • En hämtningsavgift tillkommer med 500 kr om ordern understiger 3000 kr inom Storstockholm. Hämtningsavgift på övriga destinationer kontakta oss för aktuellt pris.

Pant som vi betalar per kabeltrumma

Här nedan kan du se vilket pris du kan få på olika kabeltrummor av K standard. Vi har ett pris för hela kabeltrummor och ett lägre pris för de trummor som är skadade och behöver repareras.

Hel trumma pris/stSkadad trumma som behöver repareras pris/st
K656 kr19 kr
K772 kr28 kr
K886 kr36 kr
K9110 kr43 kr
K10154 kr52 kr
K11198 kr85 kr
K12336 kr201 kr
K14405 kr216 kr
K16642 kr311 kr
K18768 kr345 kr
K201060 kr473 kr
K221346 kr679 kr
K241650 kr776 kr
K264076 kr2789 kr
K285002 kr3623 kr
K305468 kr4080 kr