Vi köper dina kabeltrummor

Inköp av tomma kabeltrummor

Vi hämtar tomtrummorna hos dig inom Storstockholm, Mälardalsregionen samt Uppsala med kranbil. Inom 60 dagar betalar vi återtagna trummor till angivet bank- eller plusgirokonto alternativt bankkonto genom en kreditfaktura. Vi kan endast köpa in trummor av svensk standard. För mer info se under utländska trummor  

Har du kabeltrummor utanför Storsotockholm, Mälardalsområdet eller Uppsala kontakta oss för mer information och villkor.  

Se separat prislista under här och lägg beställning